Pena pištoľová zimná 65 XXL, 750 ml, žltá, SILCOFOAM

Kód: EU-165068VV
Akcia Tip Výpredaj
Neohodnotené
Značka: SILCO
€8,90 –27 %
Pena pištoľová zimná 65 XXL, 750 ml, žltá, SILCOFOAM
€8,90 –27 % €6,50 / ks €5,42 bez DPH €0,01 / 1 ml
Skladom (6 ks)

Detailné informácie

Doprava ZADARMO
Doprava ZADARMO
Pri nákupe nad 59€
Široký sortiment
Široký sortiment
Ponúkame viac ako 35450 produktov
ZÁRUKA vrátenia peňazí
ZÁRUKA vrátenia peňazí
v prípade nespokojnosti

Podrobný popis

  • pěna montážní 65XXL pistolová SILCOFOAM
  • jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a konstrukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 65 l
  • použitelná při teplotách od -10°C do +30°C
  • její maximální výtěžnost a rychleschnoucí receptura šetří čas a prostředky, nízkoexpanzní charakter usnadňuje práci
  • pěna přináší zvýšenou stabilitu, snížení defektů a vyšší přizpůsobivost měnícím se teplotám
  • v porovnání s dosud vyráběnou pěnou vykazuje lepší vzhled (více zvrásněný povrch), homogennější strukturu (stejnoměrné a menší póry), rychlejší vytvrzování (povrch je na dotyk dříve nelepivý a pěna je dříve řezatelná), má vyšší vydatnost a zlepšené aplikační vlastnosti
  • pěna je měkčí, při stejném zatížení vykazuje větší smrštění, po odstranění zatížení se vrací do původního tvaru a je elastičtější
  • pěna má perfektní přilnavost k většině stavebních materiálů jako je cihla, beton, dřevo, sklo, kov, pěnový polystyren, tvrdé PVC a tuhé PUR pěny
  • vykazuje vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí
  • po vytvrzení poskytuje vynikající tepelnou a zvukovou izolaci
  • odolává vlhkosti, plísním a extrémním teplotám (od -60 °C do +100°C)


 • Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti H220 Extrémně hořlavý plyn.
  H302 Zdraví škodlivý při požití.
  H315 Dráždí kůži.
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
  H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
  H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
  H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  R12 Extrémně hořlavý
  R20 Zdraví škodlivý při vdechování
  R22 Zdraví škodlivý při požití
  R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
  R40 Podezření na karcinogenní účinky
  R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
  R48/20 Zdraví škodlivý, nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
  R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
  R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
  R64 Může poškodit kojené dítě
  R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
  S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce)
  S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
  S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
  S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
  S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
  S63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu

Dodatočné parametre

Kategória: Výpredaj
Záruka: exp. 30.05.2023
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: